Jak utrzymać właściwy mikroklimat w mieszkaniu w sezonie jesienno-zimowym?

Z nadejściem chłodnych jesiennych dni, coraz częściej zamykamy okna, aby uniknąć wychłodzenia mieszkań oraz przeciągów. Nie każdy jednak dostrzega, iż bardzo ważne dla naszego zdrowia oraz kondycji pomieszczeń mieszkalnych ma prawidłowa cyrkulacja powietrza. Tradycyjna wentylacja grawitacyjna -w postaci kratki wentylacyjnej w łazience, charakterystyczna dla budownictwa mieszkaniowego, nie spełnia już swojej roli odkąd w naszych domach pojawiły się okna z profili PCV o wysokim stopniu szczelności. Prowadzi to do sytuacji , kiedy nasze mieszkanie stają się swego rodzaju ”termosem” który kumuluje w swym wnętrzu zużyte powietrze z podwyższonym poziomem dwutlenku węgla oraz nieprzyjemnymi zapachami wpływającymi na nasze zdrowie i samopoczucie, a także niekontrolowanym, nadmiernym poziomem wilgotności, która z kolei jest głównym winowajcą powstawania grzybów i pleśni niszczących mury budynku.

Aby uniknąć przykrych niespodzianek związanych z nieprawidłowym przepływem powietrza, warto zaopatrzyć swoje mieszkanie w wentylator wyciągowy, który pomoże usunąć z pomieszczenia nadmiar pary wodnej oraz wspomoże cyrkulację powietrza w całym mieszkaniu. Aby jednak urządzenie zadziałało prawidłowo- warto zapoznać się z ogólnymi zasadami jego doboru.

Dobór typu wentylatora w zależności od długości kanału wentylacyjnego przebiegającego w poziomie.

Wentylatory osiowe

Przy długościach kanałów od 1.0 do max 1,5 mb dopuszczalne jest stosowanie wentylatorów osiowych (wysoka wydajność w m3/h przy stosunkowo niskich parametrów sprężu tj. zdolności przetłaczania powietrza w poziomie).

Wentylatory kanałowe

P rzy konieczności przetłaczania powietrza na odległości większe niż 1,5 m, niezbędne jest zastosowanie wentylatorów o podwyższonym parametrze sprężania, a więc stosujemy wentylatory kanałowe o konstrukcji turbinowe

j - odśrodkowej. Ten typ wentylatorów swoim kształtem przypomina gruszkę lub fragment kanału, zaś kierunek jego

działania zależny jest od kierunku montażu w kanale wentylacyjnym - może wywiewać lub nawiewać.


W przypadku wentylatorów marki VENTIKA, wszystkie potrzebne informacje znajdują się na opakowaniu

Określenie potrzebnej wydajności wentylatora w m3/h

I. WYBIERZ POMIESZCZENIE

Wybierz z listy swoje pomieszczenie, do którego kupujesz wentylator. Przy każdej ikonce jest cyfra, określająca minimalną krotność wymiany powietrza, zapewniającą zdrową wentylację.

II. OBLICZ KUBATURĘ

Teraz oblicz kubaturę pomieszczenia, w którym będzie pracował.

III. OBLICZ WYDAJNOŚĆ

Pomnóż teraz cyfrę wybranej ikony pomieszczenia przez wynik otrzymany z obliczenia kubatury, a otrzymasz potrzebną wydajność wentylatora

IV. PORÓWNAJ WARTOŚCI

Na koniec porównaj otrzymany wynik z informacją o wydajności umieszczoną na opakowaniu wentylatora. Jeśli Twój wynik jest mniejszy lub równy - masz w rękach właściwy wentylator!

UWAGA: Należy pamiętać, iż w przypadku montażu wprost do komina wentylacyjnego możemy zastosować wentylator osiowy, jeśli jednak od wentylatora do komina wentylacyjnego prowadzi w poziomie kanał o długości ponad 1,5m - należy wybrać wentylator kanałowy - o większym sprężu.

Kiedy już określimy odpowiednią wydajność, możemy zastanowić się jakie opcje dodatkowe będą nam przydatne. Są one oznaczone na opakowaniach wentylatorów poniższymi ikonami: